Měření ve výrobě a kontrolní měření


Disponujeme vybavením a možnostmi pro běžné měření při veškeré námi poskytované výrobě a poskytujeme měření i jako samostatnou službu.

Měření délek:

-mikrometry do pr 1m,
-mikrokátory
-mikrometrické odpichy do délky vnější i vnitřní 2m
-několik přesností a velikostí sad koncových měrek.
-metry,
-posuvná měřítka do délky 3m

Měření geometrie tvaru:

-měřící mikroskop Sip
-profilprojektor Sip
-dílenský mikroskop
-tvarové měrky a šablony

Měření děr:

-dutinové mikrometry třídotykové do pr 300mm
-dutinoměry SUPITO včetně kalibračních kroužků

Měření tvrdosti:

-tvrdoměr pro měření HRC
-Poldy kladívko